about us-3

Bag-in-a-box je ekološki najprihvatljiviji sistem pakovanja vrhunske vode za piće, koji koristi 80% manje materijala za pakovanje od PET boca ili PC kanti po zapremini vode za piće, što znači manje plastike i manje otpada. Nema sumnje da je zaštita životne sredine korisnija. Sekundarno zagađenje životne sredine uzrokovano PET bocama sve više dobija na pažnji, a zloupotreba PC bačvi donosi više bezbednosnih rizika za sanitarnu vodu za piće. Pored upotrebe PC dozatora vode sa kantom, sekundarnog zagađenja, kante za reciklažu, prekoračenja granice upotrebe, stalnog ključanja, zaprljanja rezervoara za vodu i tako dalje, ovo je uzrokovalo trenutnom sistemu pitke vode neizbježne probleme sa sigurnošću pijaće vode.

Postoji i važno pitanje sigurnosti koje potrošači obično ignoriraju. Plastika koja se koristi za pravljenje PC kanti i fontana za piće sadrži bisfenol A. Bisfenol A se može istaložiti u hranu i piće.

Postoji i važno pitanje sigurnosti koje potrošači obično ignoriraju. Plastika koja se koristi za pravljenje PC kanti i fontana za piće sadrži bisfenol A. Bisfenol A se može istaložiti u hranu i piće.


Vrijeme objave: 18.10.2021